Условия за ползване на сайта ChalgaTube.eu


Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на ChalgaTube.eu, Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на ChalgaTube.eu се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.


Услугите се предлагат САМО ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ приеме без възражения всички условия, споменати в този документ:1. Задължения на ChalgaTube.eu


1.1. Да гарантира на потребителя КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ на данните, нужни за регистрация в сайта.


1.2. Да позволява БЕЗПЛАТНОТО ползване на всички услуги на сайта.


2. Права на ChalgaTube.eu


2.1. ChalgaTube.eu не носи никаква отговорност за данните.


2.2. Да не проследява дейностите на потребителите в сайта.


2.3. Да уведоми незабавно компетентните органи и да предаде по законоустановения ред цялата налична информация за потребителя в случай, че е налице извършено престъпление или има основателни причини да се предполага, че се подготвя извършването на такова.


2.4. Сайта запазва правото да променяме настоящите правила, дизайна на сайта или предлаганите в него функции. В случай, че не приемате нововъведенията, ще можете свободно да прекратите своята регистрация.


2.5. Да забранява достъпа на потребители по всяко време, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава коя да е точка от раздел "Забранява се на потребителя", с или без предизвестие.


2.6. Да изтрива публикации на потребители, при съобщение за неспазване на авторските права.


2.7. Да изтрива акаунти на потребители, които не са влизали в продължение на дълъг период от време.


3. Задължения на потребителя


3.1. Потребителят се задължава да спазва всички закони на държавата и носи пълна отговорност за действията си.


3.2. Потребителят заявява, че няма да търси от ChalgaTube.eu отговорност или обезщетения за всякакви заплашителни, обидни, неприлични или незаконни съдържания или материали на нито една страна или нарушение на авторските права, включително интелектуална собственост.


3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява ,че ChalgaTube.eu не носи отговорност за никакво съдържание, изпратено чрез или включено в Услугите от трета страна.


3.4. Като потребител вие се задължавате да спазвате етично поведение спрямо останалите потребители в сайта. При нарушения достъпът ви до [линк] може да бъде ограничен временно или завинаги. Екипът си запазва правото да спре регистрациите на потребители, чието поведение счете за неуместно.


4. Забранява се на ПОТРЕБИТЕЛЯ


4.1. Публикуването на материали с незаконно съдържание, в това число:


- обекти на авторското право, когато нямате разрешение за публикация;


- лични данни на други лица без тяхното изрично разрешение;


- детска порнография (включително и с пълнолетни лица, които изглеждат непълнолетни);


- материали, свързани с тормоз, насилие и други престъпления;


- материали, които насаждат нетърпимост, фашистки идеи и дискриминация;


- вируси и други забранени технологии, насочени към постигане на незаконен резултат;


- връзки/линкове/препратки към теми от други автори, в други сайтове/форуми, както и вграждането на код, когато автора на темата изрично е забранил това.


4.2. Да се намесва в, или да разрушава мрежите свързани към Услугите, или да нарушава правилата и процедурите за ползване на тези мрежи.


4.3. Да се опитва да придобие неоторизиран достъп към Услугите, чуждо Потребителско Име и Парола, чужди компютърни системи и мрежи, свързани към Услугите, чрез прихващане на пароли или други методи.


4.4. Да нарушава каквито и да е приложими закони или правила, включващи предаване на технически данни или софтуер извън територията на страните, в които пребивава.


4.5. Да рекламират чужди сайтове.


5. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ


5.1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да се откаже от ползването на Услугата, единствената възможност е да прекрати ползването й.


5.2. Да ползва напълно безплатно всички услуги, предоставени от сайта.


5.3. Право на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да получи конфиденциалност на потребителските данни, съобразена с подразбиращите се права на достъп в рамките на системата. с изключение на случай по т. 2.3.


6. ВАЖНО !!!


6.1. Всички от показваните файлове не се хоства на този сървър. Адресите(линковете) са предоставени единствено от потребителите на сайта , чрез търсене в интернет и посочени от тях, като общодостъпни файлове, качени от трети лица и без да бъдат заобикаляни правилата на хостващия файловете сървър. Администраторът на сайта (ChalgaTube.eu) не носи отговорност за съдържанието на публикуваните файлове(линкове,връзки) и качеството на файловете, до които водят посочените връзки и линкове, както и по какъв начин са уредени авторските им права. Песните, които свалите и прослушате от сайта, трябва да бъдат Изтрити от компютъра Ви до 24 ЧАСА. Нямате право да използвате сайта, за да сваляте или разпространявате файлове. Вие носите отговорност за придържане към тези условия.